nav/icon-menuCreated with Sketch.

Kaasu auton käyttövoimana

21.05.2021

Suomessa autojen polttoaineena käytettävä kaasu on joko esimerkiksi biojätteistä, lannasta tai muusta eloperäisestä aineesta valmistettavaa biokaasua tai maaperästä saatavaa fossiilista maakaasua. Molemmat ovat pääosin metaania ja niitä voi käyttää samoissa ajoneuvoissa.

Kaasua käyttävät moottorit ovat käytännössä samanlaisia nykyaikaisia ottomoottoreita, joita käytetään bensiiniautoissa. Useita moottorin komponentteja on kuitenkin muokattu paremmin kaasukäyttöön soveltuviksi, esimerkiksi männissä käytetään kaasumoottorille tarkoitettuja männänrenkaita, venttiili-istukat on vahvistettu kulutuskestävyyden lisäämiseksi ja venttiilien avautumista on lisätty kaasun kierron tehostamiseksi palotilassa.

Kaasumoottoreissa voidaan lähes poikkeuksetta käyttää polttoaineena myös bensiiniä. Tyypillisesti autoissa on kaasusäiliöiden lisäksi pieni bensiinitankki, jota käytetään automaattisesti, jos kaasusäiliöt tyhjentyvät. Talvella kaasuauto käynnistyy bensiinillä ja polttoaineeksi vaihtuu automaattisesti kaasu hetken kuluttua moottorin lämmettyä.

Kehittyneissä kaasumoottoreissa polttoainetaloutta on parannettu monilla eri keinoilla, kuten start-stop-järjestelmällä, muuttuvageometrisillä turboahtimilla sekä moottorin hyötysuhdetta parantavalla ns. Miller-työkierrolla, jossa imuventtiili on osittain auki vielä puristustahdin aikana.

Kaasun edut auton polttoaineena

Kaasun etu polttoaineena on sen vähäpäästöisyys. Koska metaanin hiilisisältö on perinteisiä polttoaineita pienempi jäävät hiilidioksidipäästöt bensiiniä tai dieseliä vähäisemmiksi.

Lisäksi kaasuauton pakokaasut sisältävät sopivassa suhteessa hapettavia ja pelkistäviä yhdisteitä, jolloin metaanin palamisesta syntyviä typen oksidi-, häkä- ja hiilivetypäästöjä voidaan tehokkaasti vähentää kolmitoimikatalysaattorilla. Kaikkiaan kaasulla ajaminen vähentää CO2-päästöjä jopa 25 prosentilla ja NOx-päästöjä jopa 75 prosentilla

Ilmaston kannalta on erityisen edullista käyttää polttoaineena biokaasua, sillä eloperäisen aineen hajoamisessa syntyvä metaani on voimakas kasvihuonekaasu. Biokaasu vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia.

Kaasuautoilun kustannukset

Kaasu on polttoaineena bensiiniä edullisempaa. Se sopiikin erityisen hyvin eteläisessä Suomessa paljon ajaville, Itä- ja Pohjois-Suomessa kaasun tankkauspisteitä on toistaiseksi vähän. Kaasua myydään kiloissa, mutta vertailuhintana käytetään litrahintoja. Keväällä 2021 biokaasun hinta oli hieman alle euron litralta, maakaasun lähemmäs 0,9 € litralta. Yksi kilo kaasua vastaa 1,56 litraa bensiiniä ja 1,39 litraa dieseliä. Energiasisällöltään maa- tai biokaasu on 50 MJ/kg, kun vastaavasti bensiini on 32 MJ/l ja diesel 36 MJ/l.

Kaasuauton bensiiniautoa pienempien hiilidioksidipäästöjen ansiosta päästöihin perustuvat autovero ja ajoneuvoveron perusosa ovat bensiiniversiota matalammat. Esimerkiksi Volkswagen Golf -kaasuautosta maksetaan käyttövoimaveroa noin 215 euroa vuodessa, vastaavan diesel-Golfin vero on noin 380 euroa vuodessa.

Kaasun tankkaaminen ja jakeluverkko

Kaasuasemilta tankattava maa- tai biokaasu on paineistettua. Kaasuauto tankataan pitkälti samaan tapaan kuin bensiini- tai dieselautokin. Tankkausliitin lukittuu automaattisesti tankkauksen ajaksi autoon ja kaasun syöttö pysähtyy automaattisesti, kun kaasutankki on täynnä. Kaasua ei vuoda ulos tiiviistä järjestelmästä tankkauksen aikana.

Tankkaus maksetaan kortilla ja useimmilla tankkausasemilla käyttäjä voi valita, tankkaako bio- vai maakaasua. Yli puolet Suomessa kaasuautoihin tankatusta kaasusta oli biokaasua vuonna 2019.

Kaasunjakeluasemien määrä kasvaa nopeasti ja niitä on keväällä 2021 yli 50 eri puolilla maata. Biokaasun tuotantolaitosten lähellä on tankkauspisteitä, joista saa vain biokaasua. Etelä-Suomen maakaasuverkoston tuntumassa sijaitsevilta kaasuasemilta taas saa sekä maakaasua että biokaasua. Kaasuasemien sijainnit löytyvät mm. ilmaisesta Tankille.fi -sovelluksesta https://www.tankille.fi

Kaasuauton turvallisuus

Kaasuauto on asianmukaisesti huollettuna käytännössä ihan yhtä turvallinen kuin vastaava bensiini- tai dieselauto. Kaasuautojen kaasusäiliöt on valmistettu erityisen tiiviiksi ja vahvoiksi. Säiliöt kestävät yli kaksinkertaisen käyttöpaineen ja lisäksi ne on varustettu erillisillä varoventtiileillä. Kaasuautoissa käytettävän metaanin itsesyttymislämpötila on 600 astetta, joka on selvästi korkeampi kuin dieselillä (210 astetta) tai bensiinillä (260 astetta). Ilmaa kevyempi metaani haihtuu nopeasti mahdollisen vuodon sattuessa.